Droneflyvning i naturområde, med dyr og skov

Droneflyvning i Naturområder

Bjoern Drone Guides, Droneregler & Lovgivning 6 Comments

4 min læsetid

Droneflyvning i naturområder kræver lidt research før man starter dronen. Vi skal huske og passe på naturen og derfor er der lavet en lovgivning der sørger for at vi ikke forstyrre mere end højst nødvændigt. Må man overhovedet flyve i naturområder? Hvad er lovgivningen og hvad skal du være opmærksom på? Hvad er reglerne omkring natura2000?

Droneluftrum

Hvordan var reglerne nu omkring droneflyvning i naturområder ? Sidder du og kigger på kortet droneluftrum og tænker den sætning?.

naturområder droneluftrum

De grønne områder på kortet repræsentere støjfolsømme naturområder. Nu kommer du så i tanke om at du ikke må flyve i i de grønne områder. Det er rigtigt, men det er ikke ensbetydende med at droneflyvning i naturområder eller støjfølsomme områder ikke kan lade sig gøre.

Lovgivningen

Der er lavet en særlig lovgivning omkring støjfølsomme naturområder der hedder BL 7-15. BL 7-15 er en overordnet lovgivning fra luftfartsloven som taler til alt motoriserede flyvning. Dvs at den ikke kun er lavet til os med droner, men til alt lufttraffik. Når vi kigger på bydronebekendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen så er lovgivninge præcis den samme og det er fordi den er taget ud fra BL 7-15.

lovgivning droneflyvning i naturområder

Bydronebekendtgørelsen

§15 Stk. 13. Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v., medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Landdronebekendtgørelsen

§13 Stk. 13. Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v., medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

BL 7-15

2.1 Flyvning over særligt støjfølsomme naturområder skal ske i en højde af mindst 1000 FT (300 m) over terræn med undtagelse af følgende tilfælde:
b. Ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold og lignende.

Opsummering af Lovgivning

Droneflyvning i naturområder eller rettere sagt støjfølsomme naturområder, har som du kan se, kun en lovgivning, men bliver repræsenterede flere steder. Dvs at du som droneføre kan nøjes med at forholde dig til BL 7-15 uanset om du flyver by eller land. Husk dronebevis eller dronetegn før du flyver. Lovgivningen siger at der i støjfølsomme naturområder ikke må flyves lavere end 300 meter over terræn. Det udelukker droner efter som vores højdelovgivning på landet er 100m og byen 120m. Det vil sige hvis du skal flyve i støjfølsomme naturområder må det kun ske ved udførelse af nødvendige opgaver. Det kan være tilsyn eller vedligehold af enten ejendom eller ligende.

Droneflyvning i Naturområder

Droneflyvning i naturområde, med dyr og skov

Tilsyn og vedligehold kan være mange ting og det kan være svært og forholde sig til. Det vigtigste for dig, er at du kan dokumentere at det er en opgave der går ind under disse og det afhænger lidt af området. Hvis du flyver på en privatgrund og har en aftale med ejeren om, at lave et tilsyn på ejendom, skov, mark, dyrehold, jamen så kan din flyvning godt forsvares. Hvis du derimod flyver et sted som staten ejer, f.eks strand, havet, offentlige skove osv, så bliver det svært og kunne dokumentere din flyvning med mindre du laver en opgaven for instanserne eller en skovfodge. Hvis opgaven i et følsomt naturområde ikke handler om tilsyn eller vedligehold så kan man søge tilladelse hos trafikstyrelsen.

Natura 2000

Der findes mange andre naturområder i Danmark med mange restriktioner. Natura 2000 er en af de mest gense, og forkommer oftest også i støjfølsomme naturområder hvor du ikke må flyve med drone. Lovgivningen omkring droneflyvning i naturområder gælder kun inden for det der hedder støjfølsomme naturområder, altså de grønne områder på droneluftrumskortet. Det betyder faktisk at du godt må flyve i natura 2000 områder uden special tilladelse. Der er dog lige en ting du skal huske, og det er hvis natura 2000 området ejes privat. Mange store naturområder i Danmark ejes af private eller selskaber, og det betyder at du ikke må flyve der uden ejerens tilladelse.

Opsummering

Droneflyvning i naturområder handler altså om hvilket naturområde det er og hvor det ligger. Husk at de støjfølsomme naturområder kræver at du kan dokumentere at flyvningen omhandler tilsyn eller vedligehold. Under alle omstændigheder vil det altid være dit ansvar at lovgivningen er overholdet. Det var lidt om naturområder vi håber du blev klogere, og hvis du tænker der mangler noget eller har spørgsmål så smid en kommentar neden for.

Om skribenten

Bjoern

Bjørn er den primære certificeret pilot som du højst sandsynligvis vil møde når der skal løses en droneopgave. Udover dette så har han 100% styr på lovgivningen. Hvordan droner kan bruges inden for landbruget, og ikke mindst hvordan man sikre at få de lækre og professionelle luftfotos og dronevideoer i hus. Han skriver om alt under disse tre kategorier i bloggen.

Grafik: Freepik

Comments 6

 1. Hej GoDrone.

  Vi skal lave en foto session fra luften og på jorden den. 21 – 25/7 – 2020

  Det skal ske på De Hvide Svaner Camping som ligger i en Naturområde som beskrevet ovenfor.

  Jeg har fået bevilget et drone bevis til foremålet.

  Hvor lang til går der inden man får svar fra myndighederne ????

  1. Post
   Author

   Hej Rene

   Svar fra myndighederne kan variere meget men et par uger skal du i hvert fald forvente.
   Der også den mulighed at du finder en der har tilknytning til det pågældende naturområde.
   En sådan person ville kunne give informationer om hvad der sker i området på det givent tidspunkt, yngletid eller ligende og den information kan du komme langt med.

   Mvh Bjørn

  1. Post
   Author

   Hej Jess
   De er ikke rettet til – har ikke fået skrevet at dette indlæg tilhøre de gamle regler. Det beklager jeg. Reglerne har været så volatile de sidste par år så har lidt tabt motivation til at skrive om reglerne.

 2. Hej Bjørn.
  Jeg bor på en ø. På den er er der i udkanten et BL7-15 område, men ikke inde på selve øen. BL7-15 området gælder bl.a fjorden og rækker helt ind til vejkanten langs den vej der omkrandser øen. Dvs. at huse og haver på vandsiden, ligger i BL7-15 område. Spørgsmål: Må jeg flyve med min DJI mini 249 g. drone i de haver. Vi skal til vejfest, og jeg vil godt have nogle panoramabilleder af festen. PS. Har fået tilladelse af grundejeren.

  1. Post
   Author

   Hej Bjørn
   Lovgivning er således –
   Afstandskrav til støjfølsomme naturområder
   § 9. Medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan flyvning med droner over særligt støjfølsomme naturområder kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold.

   Der er altså ingen krav om afstand til selve naturområdet men du må ikke flyve over naturområdet med mindre det omhandler tilsyn, vedligehodlese, offentlige overvågningsaktiviteter eller kontrolopgaver af diverse.

   Mvh Bjørn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *