Droneregler for Privatperson

Bjoern Drone Guides, Droneregler & Lovgivning 2 Comments

6 min læsetid

Droneregler til dig som privatperson – Dette indlæg er ikke opdateret efter de nye droneregler som trådte i kraft 01/01/2021 og er derfor ikke længere gældene. Der kommer opdatering senere. Har du for nylig købt en drone til dig selv eller dine børn, eller overvejer det ? Så er der nogen regler du skal være opmærksom på. Vi har her lavet en lille guide som forhåbentligt kan give et overblik over de droneregler der gælder for dig.

Ud af byen

Det første du skal være opmærksom på, er at du som privat person eller hobbyentusiast ikke må flyve i byen. For at må flyve i byen kræver det et dronebevis, en registreret og forsikrede drone i et CVR nr, og en politiorienteringsblanket. Du kan her læse mere om kravene for at må flyve i byen. I dronelovgivningen bliver by beskrevet som Bymæssigt område og det dækker mere end bare hvad der er inden for byskiltet, det defineres således.

Bymæssigt område: Et område, der i væsentlig grad bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportshaller, sommerhusområder, beboede campingpladser, og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger inden for, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område, betragtes også som bymæssigt område, da disse typisk har kort afstand til befærdede veje og bygninger og befærdes af mange mennesker.

Droneregler for private ingen by

Bymæssigt område dækker altså en stor del og mere end bare hvad der befinder sig i mellem byskiltene. Nu ved du at hvis du skal flyve med drone som privat så er det ud af byen som det første. Det næste du så skal være opmærksom på er vægten på din drone.

Hvad vejer din drone?

Det kan måske lyde lidt mærkeligt men droner bliver klassificerede efter vægt. Hvis din drone vejer under 250gram og har en maks hastighed på 50km/t så er det en mikrodrone. En mikro-drone kræver ikke at man har dronetegn eller dronebevis for at må flyve den, uden for byen. Hvis din drone vejer over 250g og op til 25kg, og eller kan flyve mere end 50km/t er det betegnet som en mindre drone. Mindre drone og 25kg? det lyder lidt vildt ? men militærets droner kan veje over 2000kg så derfor hedder de mindre droner. Mindre droner kræver som minimum et dronetegn for at man må flyve med den, men stadig kun uden for byen.

 • A1 Mikro-drone: 0 – 250gram ingen krav til droneføren
 • Mindre drone: 250gram – 25kg – minimum et dronetegn. 

De fleste steder i dag hvor man køber droner, fremgår det hvilken klasse de høre til, og ellers står det gerne på pakken. Hvis det er helt umuligt må du finde køkkenvægten frem. Vejer din drone mindre end 250gram og er derfor en mikrodrone – er der mange ting du slipper for, læs om det i “Mikrodrone & Regler“.

Dronetegnet

Vejer din drone mere end 250gram eller kan flyve mere end 50km/t så kræver det altså et dronetegn. Et dronetegn giver dig tilladelse til at flyve med droner over 250gram uden for bymæssigt område. Dronetegnet er en lille prøve bestående af 12 spørgsmål på trafikstyrrelsens hjemmeside. Vi har lavet en hel guide til dronetegnet så du hurtigt kan komme ud og flyve.
Dronetegn en kort og behjælpelig guide“.

Droneregistrering & Forsikring

I dag skal du også registrere din drone eller rettere sagt dig, hvis den vejer mere end 250gram. Det gør du også på trafikstyrelsens hjemmeside, og du registrer dig som bruger af droner. Det betyder at du ikke skal registrere hver gang du køber en drone, bare den ene gang. Det skal gøres så trafikstyrelsen ved at du har droner og kan kontrollere at du også har den dækkene ansvarsforsikring. Alle droner i dag over 250gram skal nemlig være forsikrede. De fleste selvskaber udbyder droneforsikring i dag bare husk de ved præcis hvilken drone det er, og hvor du skal flyve.

Dronebevis

Dronebevis er det man tager for at må flyve i byen og det er lavet til erhverv. Det er minimum to hele dages  kursus med en omfattende teoriprøve efterfølgende. Et dronebevis kan ikke tages på nettet og det koster et sted mellem 4000-6000kr ca. Loven for droneregler forskriver at flyvning med drone inden for bymæssigt område, kun må foregå i professionelt øje med. Derfor er dronebeviset til erhverv og ikke til dig som privatperson.

Specielle områder

Nu har du styr på om din drone kræver et dronetegn eller ej og at der ikke må flyves i bymæssigt område. Det vil sige at flyvning skal forgå uden for byen, men her er der også områder du skal være opmærksom på. Ja ingen sagde det skulle være let og få lov og flyve med sin drone men det giver lidt sig selv når du læser det næste. Militær – politi – lufthavne og naturområder, disse områder er selvfølgelig udlovlige og flyve i med sin drone. Det der er udfordringen er at finde ud af hvor de områder er. Heldigvis har Naviair som styre og kontrollere dansk luftrum, lavet et app der kan hjælpe os. Denne app hedder droneluftrum og er et kort over Danmark hvor alle områder er tegnet ind.

Droneluftrum - Danmarkskort - droneapp

Der er mange områder at være opmærksom på og det kan være svært og kende dem alle og afstandskravene. Derfor har vi lavet dette indlæg “Droneluftrum”, der beskriver alle disse områder og hvad du skal være opmærksom på ved hvert område. Vi vil anbefale alle der har en drone, at downloade denne app og bruge den hver gang du skal ud og  flyve.

App download

Generelle krav

Der er også generelle afstands krav til rigtig mange ting som du skal overholde. Vi har lavet denne lille liste med de vigtigste afstandskrav og droneregler du skal huske.

 • Maksimal flyvehøjde: 100 meter Læs mere her
 • Maksimal afstand mellem dig og dronen inden for synsfelt læs mere her
 • Hold minimum 150 meters afstand til bymæssig bebyggelse
 • Hold minimum 150 meters afstand til  større offentlig vej med fartgrænse over 70km/t
 • Hold minimum 150 meters afstand til politistationer, fængsler og arresthuse
 • Hold minimum 150 meters afstand til kongehusets ejendomme
 • Hold minimum 150 meters afstand til militære områder
 • Hold minimum 150 meters afstand til uheldssteder
 • Hold minimum 5 kilometers afstand til offentlige flyvepladser
 • Hold minimum 8 kilometers afstand til militær flyvestation
 • Hold minimum 50 meters afstand til skibe og off-shore installationer
 • Hold minimum 50 meter afstand til andre mennesker, med mindre disse er deltagere eller tilskuer til flyvningen
 • Ingen flyvning på Privat grund uden ejerens tilladelse

Opsummering

Lad os lige opsummere så vi er sikre på at huske det hele.

 1. Du må ikke flyve i byen
 2. Vejer din drone mere end 250gram kræver det dronetegn
 3. Registrer din drone over 250gram
 4. Ansvarsforsikring
 5. Download app “droneluftrum” og brug den hver gang inden du flyver
 6. Vær opmærksom på specielle områder på kortet
 7. Overhold generelle afstandskrav

Afsluttende

Hvis du holder dig inden for inden for disse 5 punkter så kan det næsten ikke gå galt. Det vigtigste af alt er dog at du har din sunde fornuft med dig hele vejen. Find et godt stort frit område, og start der, med at øve dig. Hvis du kender en landmand så kan du jo spørge dem, om du må flyve på deres mark. Husk hvis du flyver på privat grund, også selvom det er en mark, så kræver loven at du har tilladelse fra ejeren. De fleste mennesker har intet imod at du eller dine børn hygger sig med jeres drone, på deres grund, kun hvis de ikke ved, du gør det. Derfor tag altid dialogen og vær reel omkring din hensigt, dronen kan være skræmmende for mange, fordi de ser det som et flyvende kamera. Vi håber du har fået noget ud af dette indlæg og hvis du stadig sidder med spørgsmål så kan du kontakte os her. Der er også masser information og finde i vores blog, eller tilmelde dig vores mailen. Tak fordi du læste med og god flyvning 🙂

Om skribenten

Bjoern

Bjørn er den primære certificeret pilot som du højst sandsynligvis vil møde når der skal løses en droneopgave. Udover dette så har han 100% styr på lovgivningen. Hvordan droner kan bruges inden for landbruget, og ikke mindst hvordan man sikre at få de lækre og professionelle luftfotos og dronevideoer i hus. Han skriver om alt under disse tre kategorier i bloggen.

Grafik: Freepik

Comments 2

 1. Vil I ikke lave et kort over “IKKE bymæssige områder over Danmark” eller “Bymæssig område i Danmark”, så man kan hurtigt se om man kan flyve med eller uden et dronebevis.

  1. Post
   Author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.