Kort over danmark med noflyzoner for droner

Hvor må man flyve med sin drone? – Droneluftrum

Bjoern Drone Guides, Droneregler & Lovgivning 10 Comments

11 min læsetid

Droneluftrum hed siden/app der i de gamle regler kunne hjælpe dig med at se hvilke områder du ikke måtte flyve i med din drone. I dag er hjemmesiden det samme men Naviair har kaldt løsning Naviair UTM. Den gør præcis det samme som droneluftrum gjorde, men det skal lige indstilles først. De nye droneregler har næsten samme afstandskrav som de gamle men alt det kan du læse om nedenfor.

Download app eller tilgå webversion

Du kan downloade den nye og opdateret app nedenfor eller tilgå deres hjemmesiden – uanset hvad så er den god og havde på telefonen som app, da man altid bør kontrollere en sidste gang inden dronen letter.

Dette kort er lavet til os med droner så vi kan holde afstand til højrisiko områder. Derfor er det vigtigt at du ikke flyver i nogen af områder uden særlig tilladelse og at du kender de forskellige områder. Dette Drone kort bliver opdateret konstant, men der kan forekomme manglende information. Det er dit ansvar som dronefører at overholde loven, og kortet kan ikke holdes til ansvar for din flyvning.

Droneluftrum – Kortet

Kortet på droneluftrum er blevet rødt, og du kan få det tilbage som det gamle med alle farverne. I højre side under lag kan du trykke på detaljeret visning.

Så er vi tilbage som vi kender det gamle droneluftrum bare i en lidt pænere version og opdateret version.

Når man lige kigger på kortet og droneluftrum, så ser det det jo nærmest ud som om at vi droneførere ikke er velkommen i vores eget land – men fat mod, der er rigeligt med plads. Du kan klikke på hvert område og få informationer om hvad der er inden for dette område og neden for kan du så læse afstandskravene til områderne.

Lufthavne og HEMS

Lufthavne og helipads kan komme i forskellige varianter. Offentlige som f.eks. Københavns Lufthavn, militære som Skrydstrup og HEMS helipad. HEMS står for Helicopter Emergency Medical Service, og det er redningshelikopteren, også kendt som lægehelikopter, og alle de steder den har platforme at lande på.

På kortet ved alle lufthavne ses to røde ringe. Den inderste er 2km zonen og her må ingen flyve, mens den yderste er enten 5km eller 8km. Det er fordi der er større afstand til militæret end til offentlige.

Kort over lufthavne med sikkerhedsafstand for droner

Det blå er et sikringsområde og kræver sikkerhedsafstand på 150meter.

Droneluftrum: Afstand til offentlig lufthavne

 • Med dronetegn: 5 km (ingen adgang i det røde område)
 • Med dronebevis: 2 km (mellem 2 og 5km er flyvehøjden maks. 40meter over banehøjde)

Droneluftrum: Afstand til militær lufhavne

 • Med dronetegn 8 km (ingen adgang i det røde område)
 • Med dronebevis 2 km (mellem 2 og 8km er flyvehøjden maks. 40meter over banehøjde)

Kort foklaret, hvis du er i besiddelse af et dronebevis, er afstanden til lufthavnene kun 2 km forudsat af at flyvehøjden ikke overstiger 40 meter over banens højde. Hvordan regner du så den ud?
Du skal kende to højder: Banens og egen flyvepositionens højde.

Beregningseksempel

 • Banens højde 4 meter over havets overflade
 • Flyvepositionen 7 meter over havets overflade

40 meter, plus banens højde, minus flyvepositionens højde = 40 + 4 – 7 = 37 meter.
I dette eksempel må du flyve 37 meter over terræn fra flyvepositionen. Et godt råd er at lade være med at flyve lige til grænsen, hold god afstand, sikkerheden er vigtigere end alt andet, og lufttrafik er en dyr affære.

Droneluftrum: Afstand til HEMS

 • Med dronetegn: 2km afstand
 • Med dronebevis 1km (Maks højde 50meter over HEMS)

Hvis du vil læse beregnings eksempler og vide mere om flyvning nær HEMS, har vi lavet et dybdegående indlæg her. HEMS og Flyvning med droner. Her kan du læse om højdebregrænsninger.

Opmærksomhedsområde

Opmærksomhedsområder er de små orange cirkler på droneluftum, og der er mange af dem. De fleste af disse områder er små private/forenings “landingsbaner” til model og svævefly. Det kan dog også være andet, som f.eks vist på billedet over KBH, hvor det er vandflyveren fra København til Århus.

Kort over droneluftrum med fokus på opmærksomhedsområde

Du må gerne flyve i et opmærksomhedsområde, men det er dit ansvar at hente data og viden på om der er andet du skal vige for. F.eks en vandflyver eller et svævefly. Droner er lavest i lufthierarkiet og derfor er det også vigtigt at du ved hvad der foregår i sådan et område. I stedet for at tage chancen, så tag kontakt og få en åben dialog, så sikkerheden er i top, og du må komme igen. Vis at du respekterer dem, og vær med til at give dronepiloter et ordenligt omdømme.
Næste på kortet er restriktionsområderne, dem springer vi over og vender tilbage til dem til sidst, de 3 typer hænger nemlig sammen. Det næste er derfor de grønne, som er naturområder.

Naturområde på Droneluftrum

Kort med droneluftrum fokus på naturområde

Naturområder, eller støjfølsomme naturområder som faktisk er en mere korrekt betegnelse. Danmark er et yndigt land og det er der ingen tvivl om, men det er det unægteligt også fordi vi er gode til at passe på vores natur og dyreliv, og det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Loven om flyvning uden for bymæssigt §13 stk 13 er beskrevet følgende.

 • §13 – Stk. 13. Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v., medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Loven skriver altså at flyvning i særligt følsomme naturområder i flyvehøjde lavere end 300m over terræn, kun må finde sted ved nødvendige opgaver som tilsyn og vedligeholdelse. Du må ikke flyve over 100 meter på landet og 120 meter i byen med drone. Det vil altså kræve en opgave, som tilsyn eller vedligeholdelse. Altså du skal udføre en opgave for nogen, som kan stå inde for at det er en opgave, som tilsyn eller vedligehold. Hvis det er en skov, kan du kontakte skovfodgen, han kan give dig lov til at udføre tilsyn på skoven.

Sikringsområde

De blå, men iøjnefaldende områder på droneluftrum er såkaldte sikringsområder. Her må du ikke flyve uden tilladelse og du skal holde en sikkerhedsafstand på 150 meter.

Fokus på sikringsområder de er markeret med blå

Hvad kan der være i disse områder/felter?

De fire mest almindelige forekomster er ambassader, politiet & fængsler, militærområder, brændstoflager og kongelige residenser. Det er med andre ord, ret seriøse ting der foregår i disse sikringsområder når det kommer til droneluftrum. Det betyder også at sikkerheden og konsekvensen her er i en helt anden liga. Et sikringsområde kan også være en kolonne 2 eller 3 virksomhed. En virksomhed der har et større oplag af farlige stoffer. Nogle steder kan det godt lade sig gøre at få en tilladelse til flyve tæt på, mens det andre steder er umuligt. Søg tilladelse og tag dialogen. Det her er en af de få steder hvor politiet kan finde på at trække det drone kort frem der hedder terrorloven, og så er der ingen grænser for hvad du kan blive dømt for.

Restriktionsområde

Restriktionsområder er noget der primært er ude på vandet. Der er dog enkelte steder de også er over land. De fungerer som militærets øvelsesområde, de er kæmpestore og på vores drone kort skifter de farve. Områderne ænder ikke størrelse, men bare farve. Farverne bliver brugt som en status for det pågældende felt, og det fortæller om du må flyve der.

Orange Stiplet = ikke aktiv Restriktionsområde orrange

Når felterne er stiplede og orange, som på billedet, betyder det at de ikke er aktive og heller ikke bliver det i dag. Når det er tilfældet må du gerne flyve i området.

Restriktionsområde ikke aktivt

Gul = Bliver aktivt i dag Restriktionsområde Gul

Er de gule betyder dette at feltet bliver aktivt i dag, på et eller andet tidspunkt. Hvis du klikker på feltet vil der komme information op om hvornår feltet bliver aktivt. Dette kaldes en NOTAM besked (Forklaring følger længere nede).

militærrestriktion bliver aktiv senere i dag droneluftrummet

Du må gerne flyve der så længe det ikke er aktivt, men det er på eget ansvar.

Rød = Aktivt (Flyvning forbudt) Restriktionsområde rød

Feltet er nu rødt, dvs. at militæret er aktiv i dette område, og det er forbudt at flyve der. Du kan se på NOTAM beskeden, ved at klikke på feltet, i hvilket tidsrum det vil være aktivt.

militær restriktionsområde er rødt på droneluftrum

Når du skal flyve skal du altid kontrollere droneluftrum inden. Hvis du har tænkt sig at flyve i et restriktionsområde, så kontroller altid kortet på flere gange og gør det også lige inden du letter.
Dette er militæret, de kan ændre på tingene hurtigt og du kan være uheldig at det ændrer sig mens du står der, eller er på vej derud. Et godt forslag ville igen være at tage kontakt til den nærmeste militærinstallation og snakke med dem inden flyvning. Nogle af de øvelser militæret foretager sig i disse områder er nedskydning af droner, og du skal ikke forvente nogen former for erstatning når du flyver i deres område (eget ansvar).

NOTAM

NOTAM står for Notice To Airmen. Det er beskeden du kan se når du klikker på et restriksionsområde på droneluftrum, som vist på billedet ovenfor. En NOTAM besked beskriver både tid og sted ned til mindste detalje. NOTAM beskeder er ikke skrevet i vores tidsstandar som vi kender den, altså GMT.
Det er skrevet i UTC, men det er ikke så indviklet som det lyder, lad os kigge på det.

Eksempel på en NOTAM besked ses her

Notam besked fra droneluftrum

Det første er EKD302 og så et navn. Dette navnet på området, det har altså både et nummer efterfulgt af et navn. Hvis du virkelige vil dyrke NOTAM beskeder så bliver alle skrevet her. Det du skal bruge til noget er tiden og datoen. Når det er rødt som denne besked, vil det sige de flyver lige nu, og vi må ikke være i området. Der står den startede  28-3-2018, kl 09:55:00 og det vil slutte kl 11:35:00 samme dato. Klokkeslættet er ikke skrevet i GMT, det er skrevet i det der hedder UTC. Det står for Universal Time coordinated. UTC er en international tidsstandard som er mere præcis og som bliver brugt af b.l.a militære.  I Danmark er vores tid i UTC +2 ved sommertid og +1 ved vintertid. Denne NOTAM besked er skrevet d. 28. marts, 3 dage efter vi stillede frem til sommertid dvs. at når vi er to timer foran p.g.a. sommertid så bliver kl. 09:55 UTC til 11:55 på vores ur. Dvs. at i denne NOTAM besked, og fordi vi er i sommer tid, vil de på vores ur flyve fra 11:55 til 13:35.

UTCDansk VintertidDansk sommertid
0+1+2

Hvis det er svært og huske og for indviklet på denne måde, så kan man tænke det omvendt. Når vi kigger på vores ur, skal vi altså trække 1 time fra når det er vintertid for at få UTC tiden og 2 timer fra når det er sommer for at få UTC tiden.

Droneluftrum Afsluttende

Det var mange områder, og mange regler for flyvning med drone omkring dem. Det kan være ret indviklet og det er vigtigt at vi holder os opdateret på diverse regler. Her er nogen af de vigtigste til dig som ejer en drone.

Tak fordi du læste med vi håber du fik noget ud af dette indlæg. Hvis du skulle sidde med et spørgsmål, så skriv til os, vi vil altid gerne hjælpe.

Om skribenten

Bjoern

Bjørn er den primære certificeret pilot som du højst sandsynligvis vil møde når der skal løses en droneopgave. Udover dette så har han 100% styr på lovgivningen. Hvordan droner kan bruges inden for landbruget, og ikke mindst hvordan man sikre at få de lækre og professionelle luftfotos og dronevideoer i hus. Han skriver om alt under disse tre kategorier i bloggen.

Grafik: Droneluftrum.dk

Comments 10

 1. Hej.
  Fin side med god information.
  Jeg leder efter landingsbanehøjde i lufthavne i DK og i skriver:
  `At finde lufthavnens banehøjde kan have sine vanskeligheder, derfor har vi hos GoDrone lavet en liste her`. Men jeg kan ikke se eller finde listen ?

  Spørgsmål 2: Hvis jeg skriftligt bliver bedt om af en skovridder, at overflyve et naturfølsomt område for at filme et af de områder han administrerer, skal
  jeg så stadigvæk ind over trafikstyrelsen og ha deres tilladelse ? Jeg har Dronebevis til erhverv.
  På forhånd tak.

  Venlig hilsen
  Michael.

  1. Post
   Author

   Hej Michael
   Tak skal du have. det er vi glade for at høre.
   Listen er midlertidige ikke tilgængelig da den er under opdatering, men du kan bruge dette “tool” https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm og finde den pågældene lufthavn og så finde banehøjden på den måde.

   Naturfølsomme kræver ikke tilladelse fra trafikstyrelsen, men må kun foregå ved tilsyn og vedligehold.
   Loven er som følgende uden for bymæssigt:
   Stk. 13. Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v., medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

   Så hvis skovridderen er med ind over, og det er en opgave han kan stå inde for er tilsyn eller vedligehold, så må du gerne flyve.

   Spørg endelig hvis der er mere du i tvivl om 🙂
   Mvh Bjørn

 2. Hej Bjørn. De t er en rigtig god oversigt. Men jeg bliver forvirret over det med max højde i forhold til lufthavne når man befinder sig under 5 (8) km fra banen, og er indehaver af dronebevis. Du nævne både 40 m. og 50 m.

  1. Post
   Author

   Hej Simon
   Tak for din besked – du har helt ret jeg har tastet forkert og det beklager jeg selvfølgelig, det burde være rettet nu.
   Militær er 40 meter over banehøjde og HEMS er 50meter over “Helipad”
   Det var godt du kommenterede, det er vigtigt for at det står rigtigt, så hvis du finder andet så tøv ikke med at skrive.

   Mvh Bjørn

 3. Hej,

  Vandflyveren der flyver mellem Kbh og Århus flyver i lav højde over vores hus i bebygget område. Hvad er reglerne for droneflyvning i bebygget område med dronebevis?

  1. Post
   Author

   Hej Peter

   Dronebevis, politiorientering, flyvehøjde i by er 120 meter og der må ikke flyves over privat grund eller over andre mennesker.Hvad angår vandflyveren, er det et opmærksomhedsområde. Det betyder at det er dit ansvar at du holder afstand til vandflyveren og i bedste fald har snakket med dem inden du flyver.

 4. Hej Bjørn.
  Jeg har et spørgsmål ang. flyvning over sikringsområder.
  Hvem er det, der skal give tilladelsen?
  Er det ejeren af området(i dette tilfælde en virksomhed), eller er det en myndighed?
  Mvh.
  Jakob

  1. Post
   Author

   Hej Jakob
   Det er ejeren af området der som udgangspunkt skal give tilladelsen. Der kan være steder hvor det er svært og finde ejeren fordi der ligger flere firmaer på området. Der skal du prøve og kontakte et af firmaer og høre om de kan hjælpe dig med kontakt oplysninger på ejeren området, der vil det nemlig ikke være nok at firma giver dig tilladelsen.

  1. Post
   Author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *