Nye Droneregler

Nye Droneregler 2021

Bjoern Drone Guides, Drone news, Droneregler & Lovgivning 27 Comments

9 min læsetid

Nyt år og nye droneregler – ja langt om længe lader det til at de nye droneregler træder i kraft fra 01/01/2021. Der er meget snak i krogene om hvordan reglerne egentlig er strikket sammen og hvad det kommer til at betyde fremadrettet for os med droner. Vi vil prøver og besvare de overordnet spørgsmål og give et overblik over de kommende regler. Vi tager udgangspunkt i trafikstyrelsen og EUs udmeldinger for nu, indtil den danske lovgivningen bliver opdateret.

Lovgivningen lige nu

Selvom om trafikstyrelsen har gjort et stort arbejde i at formidle den europæiske lovgivning videre til os danskere, så er der stadig mange spørgsmål. Retsinformation som er der hvor den danske lovgivning bliver skrevet er nu blevet opdateret og der er kommet nyt. Det virker dog stadig som om der mangler noget endnu.  Alt hvad trafikstyrelsen har skrevet er med udgangspunkt fra EU lovgivningen.

EU lovgivningen

De mest stillede spørgsmål

Vi ved at de fleste af jer sidder med mange af de samme spørgsmål så inden vi kigger på den nye lovgivning, kigger vi på det mest stillede spørgsmål indtil videre. 

By og land

De nye droneregler skelner ikke mellem by og land, men mellem risiko, vægt og identifikationsmærke. Det betyder at du godt må flyve inden i byen så længe du overholder lovgivningen for den kategori du flyver i.  

Logbogen 

Skal vi stadig fører logbog når vi har udført en operation? I lovgivningen ovenfor er der endnu ikke defineret nogen krav om at der skal føres logbog efter endt operation, men Naviair har lagt op til det i deres nye platform Naviair UTM, så vi antager at det skal fortsætte. Ydermer er det altid en god ide og havde dokumentation for sin flyvning og du kan bruge det fremadrettet til at forbedre dine flyvninger. 

Politiorientering

Fra d. 01/01/2021 er der ikke længere krav om at orienteret politiet ved drone operationer. 

Dronebevis og dronetegn

Du har allerede taget et dronebevis eller dronetegn og hvad så nu ? Alle der har erhvervet sig dronetegn eller dronebevis vil automatisk få udstedt et nyt europæisk drone-kompetence-certifikat. Det lader til at der vil være en forskel på hvilke kategorier man må flyve i, alt efter om det er dronebevis eller dronetegn man allerede har, men det ikke fastsat så vidt vi kan læse os til. Et europæisk drone-kompetence-certifikat holder i 5år og skal derefter fornyes. 

Droneluftrum

Droneluftrum bliver erstattet af Naviairs nye platform “Naviair UTM” hvor mange af de samme områder som lufthavne, militær, kongelige residenser, ambassader og naturområder stadig vil være på. Vi glæder os til at se den og den bliver også tilgængelig på diverse mobileenheder i form af apps. 

Droner

Den nye lovgivning betyder at alle droner skal fremadrettet leve op til en række produktionskrav før de kan blive godkendt til at flyve med. Det betyder at nye droner bliver udstyret med et identifikationsklasse-mærke (C-mærket) som går fra C0 til C6. Hvad så med alle de “gamle droner” uden C-mærke? De bliver fra nu af defineret som Legacydroner og må kun flyves indtil 1.Juli 2023 i åbne kategorier. Det betyder at den drone du har købt før 2021 kan kun flyves indtil 2023 i den åbne kategori. Lidt træls men man kan nå og flyve meget på to år og ellers sælg den til en virksomhed der kan udnytte den i de næste to år så den kan blive afskrevet.

De nye droneregler overblik

Nye droneregler kategorier

De nye droneregler er delt op i tre kategorier, åben, specifik og certificerede. Kategorierne er defineret ud fra den operation/flyvning der skal laves, fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Det betyder at hver operations risiko definere om den bliver fløjet i åben eller specifik kategori. Den åben kategori vil være inddelt i vægtklasser og alle droner vil fremadrettet blive mærket med et identifikationsmærke C0 – C6 som definerer både vægt, men også tekniske specifikationer. Den kategori du kommer til at flyve i afhænger af sikkerheden, vægten af den pågældende drone, og identifikationsmærket. Er du hobbyentusiat eller semi pro med en DJI drone vil de fleste, hvis ikke alle dine operationer foregår i den åben kategori medmidnre du skal flyve over person forsamlinger.

Åben kategori

Den åbne kategori er til største delen af de operationer der bliver fortaget af hobby og semipro. Fordelene ved den åbne kategori, med de nye droneregler, er at du kan undgå alt papirarbejde og tilladelser hvis du som pilot, din drone og selve operationen, kan holde sig inden for de krav der er i en den vægtklasse din drone tilhører. Den åben kategori er delt op 4 vægt klasser hvor de to første begge hedder A1, og derfor har vi tilladt os og kalde den først for A1 Mikro.

A1 (Mikro) Fra 0g til 250gram

A1 (mikro) minder lidt de gamle mikrodroneregler men der er faktisk blevet lempet endnu mere på. 

For at flyve i A1 (mikro) så skal din drone og dig overholde nedenstående punkter. 

 • Vægt maks 250gram
 • Læst brugermanualen til drone
 • Ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Flyve inden for synsvidde (VLOS)
 • Dronen skal være C0-mærket
 • Maksimal Operational hastighed på 68.4km/h (19m/s)
 • Flyvehøjde over terræn max 120meter
 • Flyves der i “Follow-me” mode skal drnen være indne for 50meter.
 • Dronen skal være registeret hvis der er sensor/kamera på.

Der er ingen aldersgrænse defineret i A1 men på retsinformation §5 er der nu defineret generelle aldereskrav til fjernpiloten på 15år. A1 (mikro) må du til gængæld godt overflyve mennesker der ikke er involveret i operationen, men der fremgår så at det bør undgåes. Det er en mærkelig definition på en lov, men det er sådan det er beskrevet indtil videre.

A1 Fra 250g til 900gram

Vejer dronen over 250gram men mindre end 900gram så til høre operationen denne kategori så længe nedenstående er opfyldt.

 • Aldersgrænse 15år
 • Gennemført online træning og bestået test (minder lidt om dronetegn)
 • Læst brugermanualen til drone
 • Må ikke planlagt overflyve mennesker og hvis det sker skal du prøve og minske tidsrummet så meget som muligt. 
 • Må ikke overflyve forsamling af mennesker
 • Dronen skal være C1-mærket
 • Flyve inden for synsvidde (VLOS)
 • Maksimal Operational hastighed på 68.4km/h (19m/s)
 • Flyvehøjde over terræn max 120meter
 • Dronen skal være registreret

Her kom der aldersgrænse på og krav om test og igen må der faktisk overflyves mennesker bare ikke planlagt overflyvning? Det er en gråzone.  

A2 Fra 900g – 4kg

Overstiger dronensvægt 900gram men under de 4kg er det A2 kategorien hvis du vel og mærket kan overholde nedenstående ellers må du hen i kategorien specifik.

 • Aldersgrænse 15år
 • Gennemført online træning og bestået test (minder lidt om dronetegn)
 • Selvtræning skal være gennemført dokumenteret og undersrkevet af dig selv. 
 • Gennemføre online test godkendt af TBST.
 • Ingen overflyvning af mennesker eller forsamling
 • Afstand til mennesker 30meter eller 5 ved brug af lavhastighedsfunktion. Tripodmode eller cinematic menes der nok. 
 • Flyve inden for synsvidde (VLOS)
 • Dronen skal være C2-mærket
 • Flyvehøjde over terræn max 120meter
 • Dronen skal være registreret

Ingen overflyvning af mennesker af nogen art og afstandskrav er også defineret her. Der står lavhastighedsfunktions, hvad der specifikt menes med dette har vi ikke fundet frem til endnu , men vi kunne forstille os der menes mode som tripod mode og cinematic hvor dronens topfart sænkes gevaldigt. 

A3 Fra 4kg og op til 25kg

 • Aldersgrænse 15år
 • Gennemført online træning og bestået test (minder lidt om dronetegn)
 • Selvtræning skal være gennemført dokumenteret og undersrkevet af dig selv. 
 • Gennemføre online test godkendt af TBST.
 • Ingen overflyvning af mennesker eller forsamling
 • Afstand til mennesker 30meter eller 5 ved brug af lavhastighedsfunktion. Tripodmode eller cinematic menes der nok. 
 • Flyve inden for synsvidde (VLOS)
 • Dronen skal være C0, C1, C2, C3 eller C4 mærket
 • Flyvehøjde over terræn max 120meter
 • Dronen skal være registreret
 • Afstand til bebyggelse og rekrative områder 150meter.

Vejer din drone over 4kg og under de 25kg så må du ikke flyve i byen i åben kategori. Det betyder ikke, at du ikke må flyve i byen, det betyder at du skal flyve i den specifikke kategori og der andre krav til operationen. 

Specifik kategori

nye droneregler specifik kategori

Hvis din operation eller drone ikke kan holde sig inden for en af underkategorierne i den åbnekategori altså A1 (mikro), A1, A2 eller A3 så skal operationen udføres under den specifikke kategori. I den specifikke kategori er der overordnet to muligheder for at udfører en operation efter de nye droneregler. 

 1. Udfører operationen efter det der hedder et standard scenarie som er udstedt af trafikstyrelsen . 
 2. Lave en risikovurdering på operationen og få den godkendt af trafikstyrelsen. 

Standard scenarier

Standard scenarier er faste rammer der bliver udstedt af trafikstyrelsen hvor der på forhånd er udregnet en risikovurdering. Således kender trafikstyrelsen altså risikoen for operationen. Så vidt vi er orienteret så skal der stadig laves lidt papirarbejde i form at beskrivelse af operationen og hvilket standard scenarier der flyves inden for. Dette sendes så til trafikstyrelsen og der kan derefter flyves med mindre de har nogen indvendinger. Om det lige frem skal godkendes er vi ikke sikre på, men mon ikke. Vi linker til standardscenarierne så snart vi har dem – hvis du har linket så smid dem i kommentarfeltet. 

Risikovurdering

En risikovurdering er en større omgang hvor der udregnes flere risikofaktorer ud fra operationens omfang. Den mest brugte risikovurdering er SORA – Specific Operations Risk Assessment. Der er andre måder og gøre det på men der ingen tvivl om at SORA bliver standarden hvis den ikke allerede er det. Risikovurdering/SORA er en hel verden for sig selv, og det tager tid og lærer og sætte sådan en sammen og fremadrette vil vi nok se flere og flere virksomheder udbyde netop dette da det er en omstændig proces.
Hvis du vil vide mere om SORA så er der en times video her fra EASA (European Union Aviation Safety Agency). Vi skriver et indlæg om det senere på året. 

Certificerede Kategori

nye droneregler Certificerede kategori

Denne certificerede kategori i de nye droneregler er tiltænkt specielle operationer. Her vil være transportdroner, autonome dronersystmer, mennesketransport og droner over 25kg. Ja denne kategori gør det muligt og flyve droner over 25kg som ellers ikke har været muligt før. Denne kategori kræver at dronepiloten er godkendt af trafrikstyrelsen på et meget højere niveau og det er derfor ikke noget for almindelige dronepiloter. I denne kategori er der også høje krav om test og godkendelser for dronens opbygning osv. Vi kommer til at se de helt store virksomheder som f.eks Amazon være i denne kategori, og derfor vil vi ikke udspecificere denne kategori yderligere for nu. 

Nye droneregler indtil videre

Det er en anden tilgang vi ser i de nye droneregler og det kan være en anelse uoverskueligt at skulle forholde sig til så meget. I stedet for at prøve og forstå det hele så prøv og “nøjes” med at forholde dig til de rammer der er fastsat omkring den drone du normalt flyver med, og så tag resten hen af vejen. Sikkerhed/risiko er stadig den største faktor, så prioriter den og hold dig væk fra diverse mennesker og områder hvor der aldrig har måtte flyves før alligevel. Dette indlæg er som sagt et groft overblik af de nye regler og vi vil understrege at så længe vi ikke kan referer til den direkte lovgivning på retsinformation så kan der være fejl og der vil ske rettelser. Hvis du spotter nogen så skriv endelig til i kommentarfelt. Dette er det første indlæg af mange, vi har en hel liste over de nye regler og vi vil gå mere i dybden med både hver kategori, men også underkategorier. 

Om skribenten

Bjoern

Bjørn er den primære certificeret pilot som du højst sandsynligvis vil møde når der skal løses en droneopgave. Udover dette så har han 100% styr på lovgivningen. Hvordan droner kan bruges inden for landbruget, og ikke mindst hvordan man sikre at få de lækre og professionelle luftfotos og dronevideoer i hus. Han skriver om alt under disse tre kategorier i bloggen.

Comments 27

 1. Nu da der er kommet krav om at droner skal være udstyret med identifikationsklasse-mærke, vil det så stadigvæk være muligt at sælge de gamle droner uden, så længe disse er på lager i butikkerne? Jeg spørger fordi at jeg og overvejer at købe en Dji mini 2 mere, så knægten og jeg har en hver. Men vil jo gerne være sikker på at købe en drone, jeg kan flyve med efter dem uden mærke ikke må flyve mere. Håber mit spørgsmål er forstået, og ser frem til dit svar.

  Venlig hilsen Taz

  1. Post
   Author

   Hej Taz
   Jeg ved faktisk ikke hvordan lovgivningen omkring salg er. Jeg ville spørge butikken hvor du overvejer og købe den. Jeg vil umiddelbart tror de får lov og sælge dem de har på lager som “legacy droner” men jeg er ikke sikker.

 2. Hvor registrerer man sin drone. har i forvejen en micro drone, som før ikke skulle registreres.
  På borger.dk registrerer man sig som drone ejer, og ikke dronen i sig selv ?

  1. Post
   Author

   Hej René
   Det er et rigtigt godt spørgsmål fordi nu er det ikke længere kun folk med CVR-nr der kan flyve i byen. I den gamle lovgivning gjorde vi det over VIRK men der burde jo være en personlig tilgang til det nu. Jeg har kigget trafikstyrelsens side igennem og det lader ikke til at de har oprettet siden endnu eller også er jeg blind. Når jeg finder den, så linker jeg selvfølgelig til den og hvis andre har den så skriv endelig en kommentar. Beklager at jeg ikke kan hjælpe for nu.

 3. Dejlig overskuelig beskrivelse og ja jeg søger også stedet hvor man registrere sig, men som du siger er det nok ikke oprettet endnu. Det skal nok blive spøjst at diskutere det med evt politiet.

  Havde ikke forstået det med legacy, men det gør jeg nu. Troede at droner købt inden 2022 kunne bruges indtil de ikke virker mere, men der er altså en deadline. Så det vil være dumt at købe nu?!

  Jeg tror der er en fejl i

  A1 (Mikro) Fra 0g til 250gram

  hvor du skriver man ikke må overflyve folk. Jeg læste loven og jeg synes der stod at man netop godt måtte, men man helst ikke skulle. Man må dog ikke overflyve forsamlinger såsom koncerter og lignende, hvor der er mange som ikke kan komme hurtigt væk.

  1. Post
   Author

   Hej Michael

   Tak for de fine ord det er jeg glad for at høre.
   Ja jeg er også bange for at politiet kommer til at bruge endnu flere ressourcer på at skulle rykke ud til borgere der ringer omkring droner.

   Angående droner så ja, droner der købes uden C-mærkning vil ikke kunne flyves i den åbne kategori efter 2022. C-mærkning vil vi nok først se sidst på året da det er leverandørerne der skal mærke deres droner.

   A1 (Mikro 250gram) må ikke overflyve forsamlinger men må godt overflyve folk og som du skriver helst undgå det.

 4. Hvad skal man tage/igennem (og hvor gør man det) for at man må flyve mini drone i dag… i 2021… f.eks. en lille DJI mini 2 på under 250g – som endnu ikke er C0 mærket?

  Og jeg kan forstå at den skal registreres da der er kamera på – men at det er umuligt?

  1. Post
   Author

   Hej Thomas
   Ja forvirring er stor og du er bestemt ikke den eneste.
   Registreringen af droner er vi stadig i tvivl om, og hvor dette gøres, men den online prøve er på plads. Den kan du tage her https://droneregler.dk/Dronekompetencecertifikat/Erhvervelse-af-kompetencecertifikat.
   Det er krav at du gør det, fordi din drone vil være defineret som en legacydrone under 500 gram. Du kan læse kravene her https://www.droneregler.dk/Emne-overgangsregler-for-eksisterende-droner/Overgangsregler-for-eksisterende-droner.

   Håber det kan give dig lidt svar på en ellers meget forvirrende tid i dronebranchen.

   Mvh Bjørn

 5. Konvertering af ældre droner til C-klasse

  Hvis man nu får C2-mærket sin gamle drone som er købt før 2021 burde det så ikke være lovligt at flyve med den efter 2023?

  Jeg har en DJI Mavic 2 Pro med Mavic 2 Fly More Kit købt 24/8-2018 som jeg kun har fløjet med 1 time. Jeg håber derfor at det vil være muligt at kunne få lov til at C-mærket Mavic 2 Pro

  1. Post
   Author

   Hej Michal
   Så vidt vi er orienteret så er det kun producenterne der kan C-mærke dronerne og gamle droner kan ikke få c-mærket så indtil videre nej.
   C-mærket droner skal overholde specifikke krav i C-klassificeringen som jeg tvivler på at nogen droner på market gør lige nu – da både hastighedbegræsningen og vægt spiller stor rolle. Vi kan håbe på at producenterne kan gøre noget ved de gamle droner men jeg tvivler på det da c-mærket er så krævene. Vi har et indlæg på vej der viser de enkle klasser og når det er udgivet skal jeg nok linke til det her.

  1. Post
   Author

   Måske men det store spørgsmål er om de er interesseret i det – der er jo et stort mersalg og hente her for producenterne fordi alle skal skifte deres droner ud. Så selvom de kan, så er det ikke sikkert de har interessen.

 6. Hej Bjorn.

  Ifølge A1 og A2 skal man have bestået online træning. Hvad består den i og kan man selv udføre denne træning. Er der bare tale om at have studeret den 57 siders brochure fra Trafik-styrelsen?

  1. Post
   Author

   Hej Filip

   Indtil videre har det været ret simpelt og bestå den, hvis du studere de 57 sider så har du vist mere end rigeligt kvalificeret til at kunne tag og bestå prøven. Sikkerhed og afstande er det primærer så fokuser på det og så giv det et skud, de fleste kommer igennem.

   Mvh Bjørn

   1. Hej Bjørn,

    Thanks for a great overview on the drone laws. Do you know how much does it cost to get the A1 and A2 certification?

    1. Post
     Author
 7. Hej Bjørn

  Jeg bor 4 km fra en flyveplads. Som udgangspunkt må jeg vel dermed ikke flyve fra min bopæl. Jeg synes dog at have set, at et kompetencecertifikat giver adgang til at flyve helt ind til 2 km fra flyvepladser.
  Ved du, om det er korrekt? Eller er det ifølge de gamle regler?
  Hvor kan man tage dette certifikat?

  Mvh Jan

  1. Post
   Author

   Hej Jan
   Det har du helt ret i – du kan erhverve dig et kompetencertifikat online på droneregler. Hvis du allerede har erhvervet dig et dronebevis før de nye regler så bliver det automatisk konverteret til kompetencecertificat af trafikstyrelsen og du bør modtaget det i løbet af 2021.
   Håber det var svar nok – beklager det sene svar 🙂

   1. Hej Bjørn
    Tak for dit svar.
    Jeg har taget kompetencecertifikatet til underkategori A1/A3 i den åbne kategori i år. Men er det nok til at flyve i 2-5 kms området?
    Jeg troede, at kompetencecertifikatet skulle erhverves bare for at få lov til at flyve med dronen.

    1. Post
     Author

     Hej Jan
     Det kræver det også får at flyve med dronen men hvis du har kompetencebeviset så må du gerne men du skal huske højdebegræsningen. Her er den præcis lovgivning:

     Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 km horisontal afstand fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km horisontal afstand fra en bane på en militær flyvestation.

     Stk. 4. Hvis fjernpiloten er indehaver af et kompetencecertifikat, må flyvning med droner finde sted indtil 2 km horisontal afstand fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads eller en bane på en militær flyvestation. Flyvehøjden må i disse tilfælde ikke overstige 40 meter over banehøjden.

 8. Hej Bjørn,

  Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er de to bekendtgørelser: land og by lagt sammen til et i den nye åbne kategori, og der skelnes ikke længere mellem åbent land og bymæssig areal.

  Men hvad betyder det for mikrodroner? Kan det virkelig være rigtigt, at man nu f.eks. kan flyve i en offentlig park eller over egen matrikel indenfor byzonen?

  Hilsen Thomas

  1. Post
   Author

   Hej Thomas

   Det er korrekt forstået at der nu kan flyves i byen og på egen grund medmindre det ligger i område hvor der ikke må flyves, som i nærheden af lufthavne, sikringsområder, osv.

   Mvh Bjørn

 9. “I hereby declare, in good faith, that I am the holder of the European A1 / A3 drone competency certificate and, upon obtaining this certificate, have completed the required self-training in the operating conditions of subcategory A3, in accordance with points 1 and 2 of UAS etc.”

  Den påkrevede “selvtræning”, hvad skal det forstås som? 🙂

  1. Post
   Author

   Hej Katrine

   Det betyder at du acceptere at have og vedligeholde dine kompetencer som dronepilot inden for gældende punkter. Jeg kan ikke desværre ikke opliste alle punkter de referer til men hvis du kigger på denne pdf side 14 og fremefter så er det hele oplistet. Kort sagt ligger de ansvaret over på dig om at opretholde dine kompetencer som dronepilot.

 10. Hej Bjørn.
  Er det rigtigt forstået, at hvis man har et “gammelt” Dronetegn, så kan man få det konverteret til et dronekompetencebevis A1/A3 hos Trafikstyrelsen?

  1. Post
   Author
 11. Hej Bjørn
  Tak – det må jeg i gang med.
  Der er umiddelbart noget jeg ikke forstår:
  Hvorfor er det lige vægtklassen 900 gr. til 4 kg, som kræver A2 (= separat bevis)?
  Når 250-900 gr + 4 -25 kg kræver A1/A3, som er én sammenhængende prøve.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *