Sikkerhedszone skilt, droneregler

Sikkerhedszone

Bjoern Drone Guides, Droneregler & Lovgivning Efterlad kommentar

6 min læsetid

Når man flyver i byen kan man ikke undgå de mange mennesker, og de mange bygninger. Derfor er sikkerhedszone opfundet. Sikkerhedszonen består i bund og grund af et cirkelformet område under dronen, som er en form for sikkerhedsafstand i tilfælde af at dronen skulle styrte ned. Denne sikkerhedszone er altid noget vi bør være opmærksom på, lige meget hvor vi flyver, så det er ikke kun i byen, dog er den lidt mere lempet på landet. Husk højdeforskellene på by og land og reglerne i byen.

Lav din sikkerhedszone

Sikkerhedzonen er nem og regne ud, men at udføre det i praksis, kan have sine udfordringer. Hvis man kun skal flyve ét sted og der er mulighed for det, så kan man spærre området af. Det bare ikke helt nemt inde i byen, lige og få lov til at spærre halvdelen af gamle kongevej af, fordi du skal lave en inspektion eller video. Derfor kan man lave sikkerhedszonen på et kort, her på Godrone bruger vi det der hedder freemaptool. Det er simpelt og nemt og bruge.

Hvor stor skal sikkerhedszonen være?

Det er faktisk forholdsvis simpelt, jo højere din drone er, jo større er sikkerhedszonen, med et minimum på 15meter og et maks på 50meter, i radius.

FlyvehøjdeRadiusDiameter
0-15 meter15 meter30 meter
15-50 meterFlyvehøjden2 x flyvehøjden
50 – 120 meter50 meter100 meter

Så hvis du f.eks er 35 meter i luften med din drone, så er radius 35 meter og dermed en diameter 70 meter.

Eksempel freemaptool

Ude til venstre på siden freemaptool finder du menuen og her finder “Radius Around Point”. Find derefter din lokation hvor du skal flyve.Dette kort er ret simpelt, det laver en radius ud fra et punkt og viser det på kortet, som du så kan flytte rundt på. Man kan også laver flere.

Sikkerhedszone freemaptool

Lad os sige vi skal lave en video af planetariet, (research), det er 38 meter højt og vi vil gerne flyve lidt højere så vi ikke er begrænset af én vinkel. Derfor fastsætter vi en flyvehøjde hjemmefra på 45 meter (planlægning). Dvs at radius også skal være 45 meter. Den nemmeste måde er at skrive 45 under kortet i højre side og derefter klikke på kortet, så har du din sikkerhedszone.  Nu kan du trække sikkerhedszonen rundt på kortet og på den måde planlægge en rute og evt se hvor du ikke skal flyve. Nogen gange fastsætter du din flyvehøjde/sikkerhedszone ud fra din opgave, og i andre tilfælde er du nødt til at fastsætte din sikkerhedszone/flyvehøjde ud fra omgivelserne. Life of a drone pilot 😉

Hvad må der gerne være i sikkerhedszonen?

Alt hvad der indgår i sikkerhedszonen, bliver betegnet som en overflyvning af dronen!

Mennesker

Der er forskel på mennesker når det omhandler droner og sikkerhedszone. De personer som er en del af droneoperationen, det kan være medhjælpere, observatører, og selve dronefører må gerne opholde sig i sikkerhedszonen. Ander mennesker der intet har med droneoperationen og gøre må kun opholde sig, eller bevæge sig igennem sikkerhedszonen hvis de har givet samtykke til det. Samtykke kan ske på flere måder, skiltning, mundtlig, eller skrift som er at fortrække. Hvis der skulle ske noget, så er det dit ansvar og bevise at personen i sikkerhedszonen har givet samtykke! Derfor bør du gøre det så du kan bevise det og føle dig sikker. Hvis du skal flyve et sted med rigtigt mange mennesker, lad os sige rådhuspladsen, så er det umuligt og sikre sig samtykke fra alle mennesker der bevæger sig igennem. I det tilfælde kan man søge en tilladelse hos TBBS som kan give lov til at overflyve større menneskemængder. Det tager noget tid og få sådan en tilladelse og de vil stille krav til risikovurdering, din drone, og formålet med opgaven.

Vej

Må vejen indgå i vores sikkerhedszone og må vi flyver over den. Nogle veje må vi og andre må vi ikke. Man må ikke overflyve en offentlig vej, eller have den i sin sikkerhedszone, hvis fartgrænsen er 70km/t eller derover. Dette ville kræve særlig tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.(vejdirektoratet eller kommunen) Det vil altså sige, hvis fartgrænsen er under 70 km/t må vi gerne overflyve vejen. Vand må også gerne være i sikkerhedszonen, men husk reglerne til vands 😉

Bygninger

Der er to lovgivninger som er de vigtigste og kende når det handler om flyvning over og omkring bygninger i byen.

BEK 1256 stk 4 og stk 6.

Stk.4. Flyvning med droner over ejendom, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers eller beboers samtykke, medmindre flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen.

Stk.6.Flyvning med droner nærmere end 5 meter fra bygninger, som ikke er afgrænset af hegn, hæk,mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers samtykke. Ved flyvning nærmere end 5 meter fra beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres inden flyvningen.

Stk 4 betyder altså i grove træk at hvis bygningen ikke er afgrænset af hegn hæk eller andet, må vi gerne overflyve den og havde den i vores sikkerhedszone uden tilladelse, ellers kræver det tilladelse fra ejere/beboer.

Stk6 fortæller os at hvis bygningen ikke er afgrænset som beskrivelsen i stk 4, så skal afstanden være 5 meter til bygningen medmindre der er tilladelse fra ejeren. Hvis det er en beboelsesejendom skal beboerne orienteres inden flyvning hvis vi skal nærmere end 5 meter. Du kan læse om regler i byen her.

Eksempel

Der er generelt mange ting vi skal være opmærksomme på ved en flyvningen i byen. Derfor er research og forberedelse en vigtigt ting inden. Når man har en opgave er det vigtigt man lærer og se hvilke udfordringer der kan være. Det er også vigtigt og vide hvilke forholdsregler man bør tag.

Lad os vende tilbage til planetariet og prøve og se hvad der kan være af udfordringer.  Lad os antage vi gerne vil flyve hele vejen rundt.

Sikkerhedzone freemaptool

Sikkerhedszonen er den samme, radius på 45meter, hvilket ville sige en max flyvehøjde på 45meter. Denne gang er det satellit for bedre og illustrere, de mange ting der kræver opmærksomhed.

For det første skal vi finde ud af om vi overhovedet kan flyve der. Vi antager at det er planetariet vi laver opgaven for, og derfor har vi snakket med dem, og kan bruge deres område.

Vej

Hvis vi skal flyve over vejen uden særlig tilladelse, krævede det en fartgrænse under 70km/t. Derfor skal vi skal kende fartgrænserne på alle 3 veje der støder op til.

Ejendomme

Der ligger en del på modsat siden af vejen. Umiddelbart er ingen af dem afgrænset med hegn eller lignende, så her vil kravet være afstand på 5 meter.

Mennesker

Dette er den største udfordring på denne opgave. En ting er at der bevæger sig rigtigt mange mennesker rundt hele tiden, både cykler og fodgænger. De udgøre generelt en sikkerhedsrisiko i sig selv, og kan være ekstremt forstyrrende. En anden ting er at du skal informere samtlige af dem inden de opholder sig i din sikkerhedszone. Skiltning kunne være en mulighed men der er virkelig mange cykelstier og fortorve og stiller altså sine krav til din skiltning. Hvis vi skulle lave denne opgave, ville vi søge tilladelse hos TBBS og lave en god risikovurdering og sikkerhedsplan.

Afsluttende

Nu har vi været igennem sikkerhedszonen. Man bliver hurtigt klar over at det ret omfattende at flyve i byen. Sikkerhedszonen, kan virke lidt uoverskuelig, men det er et rigtigt godt værktøj. Det hjælper os med at holde sikkerheden i top. Den er også god til at skaffe tilladelser hos mange instanser. Det ser professionelt ud og det viser at vi tænker over vores flyvning. Vi håber du fik en masse ud af vores indlæg, og som altid, hvis du har spørgsmål, ris eller ros, så kontakt os endelig.

Om skribenten

Bjoern

Bjørn er den primære certificeret pilot som du højst sandsynligvis vil møde når der skal løses en droneopgave. Udover dette så har han 100% styr på lovgivningen. Hvordan droner kan bruges inden for landbruget, og ikke mindst hvordan man sikre at få de lækre og professionelle luftfotos og dronevideoer i hus. Han skriver om alt under disse tre kategorier i bloggen.

Grafik: Freepik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.